A A A

USŁUGI DLA NAJEMCÓW

Zakres usług jest każdorazowo uzgadniany z klientem. Zależy od rodzaju przedsięwzięcia (powierzchnia biurowa, handlowa, usługowa) i miejsca (budynki biurowe, magazynowe, galerie handlowe). Poniżej przedstawiam orientacyjny zakres usług, który jest zawsze indywidualnie dostosowany do oczekiwań.

 

A. WYTYCZNE

1. Określenie warunków brzegowych przez najemcę

1.1 rodzaj powierzchni (przedmiot najmu)

1.2 przeznaczenie

1.3 lokalizacja

1.4 okres najmu

1.5 standard (w tym m.in.: wykończenie powierzchni, zmiany budowlane, montaż instalacji dodatkowych, zewnętrzne znaki reklamowe)

1.6 wstępny zarys podziału ze względu na strukturę, poziom zatrudnienia, specjalizację

2. Audyt proponowanych lokalizacji

2.1 Rozpoznanie oferowanych powierzchni

2.2 Ocena przydatności i możliwości adaptacji pod względem oczekiwań i warunków najemcy

2.3 określenie wartości i atrakcyjności oferowanych warunków przez wynajmujących (analiza)

2.4 analiza proponowanych wzorów umów najmu

2.5 rekomendacja

3. Umowa najmu

3.1 uzgodnienie warunków umownych w zakresie fit-outu powierzchni

3.2 kontrola zmian zapisów, wprowadzanych zmian podczas negocjacji

3.3 kontrola i ocena warunków technicznych – główny załącznik do umowy najmu

3.4 nadzór nad pracami projektowymi (w tym ocena proponowanych rozwiązań pod względem użytkowym i finansowym)

 

B. REALIZACJA

4. Fit-out

4.1 Przygotowanie przetargu na wykonanie prac aranżacyjnych (jeżeli wykonanie tych prac będzie po stronie najemcy)

4.2 Uzgodnienie z najemcą wzoru umowy (-ów) na wykonanie prac aranżacyjnych (jeżeli wykonanie aranżacji będzie po stronie najemcy)

4.3 Wyłonienie wykonawcy aranżacji (jeżeli wykonanie tej części umowy będzie po stronie najemcy)

4.4 Uzgodnienie warunków prowadzenia robót aranżacyjnych (jeżeli wykonanie będzie po stronie najemcy)

4.5 nadzór nad prowadzonymi pracami aranżacyjnymi zapewniającymi zgodność z zaakceptowanym wcześniej projektem

4.6 organizacja dostaw inwestorski (jeżeli będą występować ze strony najemcy)

4.7 odbiory robót wraz z niezbędną dokumentacją i pomiarami

4.8 rozliczenie wykonawców i wyegzekwowanie warunków umownych (jeżeli roboty aranżacyjne będą wykonywane na zlecenie najemcy)

4.9 przekazanie powierzchni najmu

 

"Skryta reprezentacja"

Bardzo często najemca chce zachować anonimowość ze względu na obowiązujące go (jeszcze) umowy najmu, uniknięcie "nachodzenia" przez wiele firm oferujących powierzchnie lub uniknięcia różnych insynuacji wśród pracowników własnej firmy. Powodów może być wiele.

Dlatego w ramach świadczonych usług proponuję postępowanie, które pozwala zachować dyskrecję do momentu podpisania umowy najmu.

Zlecenie takiego postępowania może zaistnieć tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu ze strony zarządu firmy lub właściciela. Zakres jest uzgadniany indywidualnie.