A A A

DZIAŁALNOŚĆ

Zastępstwem inwestycyjnym (project management) zajmuję się 11 lat. Od 2004 roku realizuję usługi dla inwestorów i najemców, jako niezależny podmiot.

 

W tym czasie z sukcesem brałem udział lub kompleksowo wykonałem kilkadziesiąt zleceń o różnym stopniu trudności. Początkowo działałem jako podwykonawca dużych firm project management. Stopniowo zacząłem realizować projekty bezpośrednio na zlecenia inwestorów i najemców, których przekonała m.in. wysoka jakość świadczonych usług, własny, skuteczny i efektywny styl działania, wypracowane procedury, przejrzystość działań.

 

Zakres działalności obejmuje zastępstwo inwestycyjne związane z inwestycjami kubaturowymi każdego rodzaju. Zdobyłem doświadczenie i oferuję usługi przy realizacji:

  • budynków biurowych,

  • hoteli,

  • magazynów,

  • galerii handlowych,

  • fit-out'ów powierzchni biurowych i logistycznych.

 

Dokładnie definiuję potrzeby i sposoby działania, które są różne ze względu na specyfikę inwestycji, stopień jej zaawansowania, posiadane pozwolenia, warunki administracyjne oraz komercyjne (biznesowe). Współpracuję i reprezentuję inwestorów oraz najemców.

Swoje usługi szczególnie polecam najemcom, którzy potrzebują suportu raz na jakiś czas. Oferuję pomoc przy uzgadnianiu warunków umów najmu, załączników technicznych, nadzoru nad właściwą realizacją warunków umownych aż do wprowadzenia najemcy na powierzchnię najmu.

W zależności od rodzaju inwestycji i zakresu, zapraszam do współpracy sprawdzonych specjalistów: projektantów, kontrolerów kosztów, kosztorysantów, inspektorów nadzoru, kierowników budów. Takie postępowanie pozwala optymalizować koszty obsługi.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem usług.